Byrån för solo- och mikroföretag!

Viktiga datum i oktober

Datumen gäller dig som har företag där omsättningen understiger 40 miljoner kronor.

12 oktober
Inbetalningar
>> Din debiterade F-skatt för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
>> Inbetalningen av moms för augusti 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar momsen varje månad.
>> Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
Blanketter
>> Skattedeklaration som gäller moms för augusti 2010 och skattedeklaration som gäller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.

20 oktober
>> Periodisk sammanställning för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Om du har aktiebolag så ska även rapporten för tredje kvartalet ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar på pappersblankett.

25 oktober
>> Periodisk sammanställning för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Om du har aktiebolag så ska även rapporten för tredje kvartalet ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar elektroniskt.

Kommentarer är stängda.