Byrån för solo- och mikroföretag!

Pressmeddelanden

Ambassadörer för kvinnors företagande i Östhammar

Pressmeddelande 2013-02-23

Under året 2013-2014 finns det två ambassadörer för kvinnors företagande i Östhammar. Uppdraget är att berätta om sitt företagande och dela med sig av erfarenheter, att synliggöra kvinnors företagande och öka kunskapen om hur det är att driva företag.

Tillväxtverket (och dåvarande Nutek) har sedan början på 90-talet haft olika regeringsuppdrag för att främja kvinnors företagande.
Programmet Främja kvinnors företagande har drivits sedan 2007 vars syfte är att ”bidra till att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor”.
Generellt sett har Sverige få företag. För att Sveriges konkurrenskraft ska öka och för att få hållbar ekonomisk tillväxt behövs fler företag som drivs av både kvinnor och män.
Småföretag dominerar i Sveriges ekonomi. Soloföretagare står för majoriteten av dessa.

Under året 2013-2014 finns det två ambassadörer i Östhammar. Uppdraget är att berätta om sitt företagande och dela med sig av erfarenheter, att synliggöra kvinnors företagande och öka kunskapen om hur det är att driva företag. Det är ett ideellt uppdrag och ambassadören får ingen ekonomisk ersättning och att boka ett besök är kostnadsfritt. Man vänder sig till organisationer som inte kan betala för ett besök.
En ambassadör kan bokas genom hemsidan http://www.ambassadorer.se.

Mer information:
http://www.ambassadorer.se/
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/nyaambassadorerforkvinnorsforetagande.5.5a5c099513972cd7fea32060.html
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/flerochvaxandeforetag/framjakvinnorsforetagande.4.74f57d0f1283a4f88ff80006481.html

Ambassadörer i Östhammar:
Åsa Lindstrand – LK Konsult
070-669 73 77
https://www.lkkonsult.nu

Monica Annersten – Skohörnan
070-962 08 99