Byrån för solo- och mikroföretag!

Andra åtaganden

Medlem i Östhammars företagarförening och är föreningens kassör.

 

 

 

 

 

Under 2013-2014 var jag en av Sveriges ambassadörer för kvinnligt företagande.
Uppdraget var att berätta om sitt företagande och dela med sig av erfarenheter, att synliggöra kvinnors företagande och öka kunskapen om hur det är att driva företag. Det är var ideellt uppdrag, ambassadören fick ingen ekonomisk ersättning och att boka ett besök var kostnadsfritt. Man vände sig till organisationer som inte kunde betala för ett besök. En ambassadör bokades genom hemsidan www.ambassadorer.se