Byrån för solo- och mikroföretag!

Viktiga datum i november

Datumen gäller dig som har företag där omsättningen understiger 40 miljoner kronor.

12 november
Inbetalningar
>> Din debiterade F-skatt för oktober 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
>> Inbetalningen av moms för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar momsen varje månad.
>> Inbetalningen av moms för juli-september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar moms var tredje månad.
>> Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
Blanketter
>> Skattedeklaration som gäller moms för september 2010 och skattedeklaration som gäller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Skattedeklarationen som gäller moms för juli-september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.

22 november
>> Periodisk sammanställning för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar på pappersblankett.

25 november
>> Periodisk sammanställning för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar elektroniskt.

Kommentarer är stängda.