Byrån för solo- och mikroföretag!

Priser

Prislistan gäller från 1 januari 2014.

Samtliga priser är angivna exkl. moms.
Faktureras i efterhand med 20 dagars kredit efter godkänd kreditprövning.

Fast pris:
Löpande bokföring, momsdeklaration och utskrifter av resultat- och balansrapporter ingår.
1 – 25 verifikationer 460 kr/månad
26 – 50 verifikationer 820 kr/månad
51 – 100 verifikationer 1520 kr/månad
101 – 150 verifikationer 2200 kr/månad
150 – 200 verifikationer 2900 kr/månad
Verifikationskostnad för enstaka verifikationer som passerar en gräns 19 kr/st.
Ex: En månad där jag har bokfört 57 verifikationer debiterar jag 820 kr för de första 50 verifikationerna och 7×19 kr för de resterande.

För dig som bara har ett fåtal verifikationer per månad och ändå vill ha dessa bokförda för varje månad erbjuder jag att bokföra dessa för 25 kr/verifikation.

Årsbokslut för enskilda firmor och handelsbolag:
Med löpande bokföring hos LK Konsult 2200 kr
För övriga kunder 3150 kr (under förutsättning att bokföringen är gjord i ett bokföringsprogram, manuell bokföring i bok – begär offert).

Årsbokslut och årsredovisning för aktiebolag utan revisorskrav samt ekonomiska föreningar:
Med löpande bokföring hos LK Konsult 3200 kr
För övriga kunder 4150 kr (under förutsättning att bokföringen är gjord i ett bokföringsprogram, manuell bokföring i bok – begär offert).

Årspris för enskilda firmor och handelsbolag:
För dig som lämnar hela bokföringen vid ett tillfälle och har momsredovisning en gång om året.
Bokföring, momsdeklaration och bokslut ingår. Priset är baserat på antalet verifikationer.
1 – 200 verifikationer 5670 kr
201 – 500 verifikationer 10 080 kr
Om antalet verifikationer överstiger 500 st tillkommer en kostnad om 19 kr/verifikation.

Årspris för aktiebolag utan revisorskrav:
För dig som lämnar hela bokföringen vid ett tillfälle och har momsredovisning en gång om året.
Bokföring, momsdeklaration och bokslut ingår. Priset är baserat på antalet verifikationer.
1 – 200 verifikationer 6670 kr
201 – 500 verifikationer 11 080 kr
Om antalet verifikationer överstiger 500 st tillkommer en kostnad om 19 kr/verifikation.

Driver du aktiebolag med revisorskrav?
Då kan inte LK Konsult hjälpa dig eftersom vårt fokus ligger på mikroföretag.

Fakturaservice
Jag upprättar faktura enligt ditt underlag, skriver ut den och skickar iväg den. I priset ingår porto, papper och vanligt vitt kuvert. Om du vill använda särskilda kuvert med tryck får du stå för dessa.
59 kr/faktura

Betalservice
Jag betalar de inkomna fakturorna. Även löneutbetalningar ingår i denna del.
47 kr/faktura
47 kr/anställd och lönutbetalning

Löneservice
Jag beräknar löner enligt ditt underlag, skriver ut lönespecifikation och skapar skattedeklaration.
83 kr/anställd och månad

Timpris:
350 kr/timme
Lägsta debiterad tid 30 minuter/tillfälle. Varje påbörjad 30 minutersperiod debiteras.
Detta är för dig som hellre betalar per timme.

Vid de tillfällen jag kommer till dig och utför avtalade ekonomitjänster tillkommer reseersättning.
För 2014 är resersättningen 20 kr/mil.

Detta ingår INTE i ovanstående angivna priser:
Sortering av material. Detta timdebiteras.
Spara pengar och sortera dina verifikat själv. Det gör du enkelt genom att lägga allt i datumordning.

Eftersökning av dokument som saknas. Detta timdebiteras.
Om jag behöver söka efter exempelvis ett kontoutdrag för att kunna fullfölja mitt uppdrag.

Kontakter med myndigheter. Detta timdebiteras.
Om du behöver hjälp med förfrågningar från exempelvis Skatteverket.