Momsdeklaration den 26 februari eller 12 maj?

Det har kommit nya regler gällande vilket datum man ska redovisa sin moms om man driver enskild näringsverksamhet och bara lämnar in en momsdeklaration om året.

Uppfyller du alla dessa tre villkor?
– Redovisar moms en gång per år (dvs beskattningsår)
– Du ska lämna inkomstdeklaration (den gula blanketten)
– Du handlar inte med andra EU-länder (dvs du varken köper eller säljer varor/tjänster till andra EU-länder)
Grattis, då behöver du först redovisa din moms den 12 maj.

Det som de flesta faller på är punkt tre, handel med EU-länder, eftersom det räcker med ett enda inköp från ett företag i ett EU-land för att Skatteverket ska tycka att du bedriver handel med andra EU-länder.
Då tillhör du gruppen som ska deklarera momsen senast 26 februari.

Det är inte säkert att Skatteverket vet om att du handlar med EU-länder och skickar därför inte ut någon blankett till dig. Det betyder INTE att du klarar dig. Det är upp till dig att ha koll på detta och själv beställa en blankett.

Läs mer på Skatteverket här.

 

Viktiga datum i december

Datumen gäller dig som har företag där omsättningen understiger 40 miljoner kronor.

13 december
Inbetalningar
>> Din debiterade F-skatt för november 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
>> Inbetalningen av moms för november 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar momsen varje månad.
>> Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
Blanketter
>> Skattedeklaration som gäller moms för oktober 2010 och skattedeklaration som gäller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.

20 december
>> Periodisk sammanställning för november 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar på pappersblankett.

27 december
>> Periodisk sammanställning för november 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar elektroniskt.

Viktiga datum i november

Datumen gäller dig som har företag där omsättningen understiger 40 miljoner kronor.

12 november
Inbetalningar
>> Din debiterade F-skatt för oktober 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
>> Inbetalningen av moms för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar momsen varje månad.
>> Inbetalningen av moms för juli-september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar moms var tredje månad.
>> Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
Blanketter
>> Skattedeklaration som gäller moms för september 2010 och skattedeklaration som gäller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Skattedeklarationen som gäller moms för juli-september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.

22 november
>> Periodisk sammanställning för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar på pappersblankett.

25 november
>> Periodisk sammanställning för oktober 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar elektroniskt.

Viktiga datum i oktober

Datumen gäller dig som har företag där omsättningen understiger 40 miljoner kronor.

12 oktober
Inbetalningar
>> Din debiterade F-skatt för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
>> Inbetalningen av moms för augusti 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto. Detta gäller dig som redovisar momsen varje månad.
>> Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 skall vara bokförd på Skatteverkets konto.
Blanketter
>> Skattedeklaration som gäller moms för augusti 2010 och skattedeklaration som gäller arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.

20 oktober
>> Periodisk sammanställning för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Om du har aktiebolag så ska även rapporten för tredje kvartalet ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar på pappersblankett.

25 oktober
>> Periodisk sammanställning för september 2010 ska ha kommit in till Skatteverket.
>> Om du har aktiebolag så ska även rapporten för tredje kvartalet ha kommit in till Skatteverket.
Detta datum gäller dig som rapporterar elektroniskt.